Nov
08
2017
การวัดปริมาณคลอโรฟิลด์ในใบพืช
Back

คลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นเม็ดสีที่พบในใบพืช มีหน้าที่ในการแปลงแสงแดดให้เป็นพลังงานผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์มีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงการของพืช นอกจากนี้ปริมาณคลอโรฟิลล์ยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางอ้อมของระดับไนโตรเจนในปุ๋ยเพื่อป้องกันการปฏิสนธิที่มากเกินความจำเป็น                    โดยปกติการวัดคลอโรฟิลล์ทำได้โดยใช้วิธีการสกัดสารเคมีเปียก ซึ่งทำโดยการสกัดเนื้อเยื่อพืชก่อนและส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์  วิธีการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายแก่ใบพืชเท่านั้น แต่ยังใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งแตกต่างจากวิธีการแบบเดิมการใช้เครื่องวัดคลอโรฟิลล์มักเป็นที่ต้องการเนื่องจากสามารถวัดคลอโรฟิลล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องตัดตัวอย่างใบ

เครื่องวัดคลอโรฟิลด์รุ่น Konica Minolta Chlorophyll Meter SPAD-502Plus ถูกผลิตขึ้นเพื่อนักวิจัยและเกษตรกรผู้ปลูกจำนวนมาก ซึ่งให้การวัดคลอโรฟิลล์ได้ทันทีและไม่ทำลายตัวอย่างของใบพืช SPAD-502Plus วัดปริมาณคลอโรฟิลล์ได้โดยการวัดการดูดกลืนแสงของใบในบริเวณความยาวคลื่นสองแห่ง นักวิจัยและเกษตรกรผู้ปลูกสามารถตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างง่ายดายปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพวกเขา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดปริมาณคลอโรฟิลด์ในใบพืช ติดต่อเพื่อรับข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3613730-7 หรืออีเมล teamiie@centasiathai.com

ถัดไป ย้อนกลับ