Sep
14
2017
การวัดสีช็อคโกแลต
Back

ช็อคโกแลตมีหลายรูปแบบและนิยมใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มรสชาติในผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ คุณสมบัติ เช่น สีและรูปร่างที่ปรากฎเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการบอกคุณภาพของช็อคโกแลต ในอุตสาหกรรมช็อคโกแลตนั้น การเกิดคราบไขมันสีขาวบนผิวช็อคโกแลต (fat bloom) เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ลักษณะที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากข้อผิดพลาดในระหว่างการผลิต เช่น การใช้อุณหภูมิ  ขั้นตอนการทำให้เย็นตัว หรือสภาวะการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม

เครื่องวัดสีใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่วัดค่าสีได้แม่นยำและสม่ำเสมอ ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) การใช้เครื่องวัดสีจะทำให้ผู้ผลิตช็อคโกแลตสามารถวิเคราะห์และปรับแต่งสูตรของตนได้ ในขั้นตอนการควบคุมสีนั้น เครื่องวัดสีสามารถใช้เพื่อตรวจสอบสีในระหว่างการผสมและการทำให้เข้ากัน ทำให้ได้สีช็อคโกแลตที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

พารามิเตอร์ที่นิยมใช้ในการกำหนดค่าสีของอาหาร คือ หน่วยสีของ CIE L*a*b* และดัชนีความขาว (Whiteness index – WI) เป็นตัวแปรที่ช่วยวัดการเกิดคราบสีขาวบนผิวช็อคโกแลต (fat bloom) ด้วยเครื่องวัดสี เช่น เครื่องวัดสี Konica Minolta รุ่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ CM-5 ทำให้ผู้ผลิตช็อคโกแลตสามารถวัดสีได้ง่าย และช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตดีขึ้น

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

หากสนใจรายละเอียดสามารถติดต่อ หรือ โทร.02-3613730-7 อีเมล teamiie@centasiathai.com เพื่อขอคำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการวัดสีซูริมิ

ถัดไป ย้อนกลับ