Sep
14
2017
การวัดสีซูริมิ (Surimi)
Back

ซูริมิเป็นอาหารประเภทอาหารแปรรูปที่สามารถพบได้ในอาหารแถบเอเชีย มันทำมาจากการบดปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นๆอย่างละเอียดจะมีลักษณะเป็นของเหลวหนืด และจะมีรสชาติที่ต่างกันตามที่ต้องการเมื่อเติมสารปรุงแต่งลงไปด้วยปริมาณที่ต่างกัน  ถ้าซูริมิถูกบรรจุและแช่แข็งแล้ว สารถนอมอาหาร เช่น สารที่เพิ่มการป้องกันการรั่วซึม จะถูกนำมาใช้ในระหว่างขั้นตอนการผสมแป้ง เพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่

ในอุตสาหกรรมอาหาร สีไม่ได้เป็นตัวบอกเพียงแค่คุณภาพและความสดใหม่ มันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคของผู้บริโภค ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีการประเมินสีของเครื่องวัดสีในการผลิตซูริมิสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพสีและผลผลิตได้

ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) เครื่องวัดสีจะช่วยกำหนดปริมาณของสารเติมแต่งเพื่อลดเม็ดสีเหลือง และยังช่วยศึกษาอายุการเก็บรักษาซูริมิ ในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ เครื่องวัดสีจะช่วยตรวจสอบสีของซูริมิในระหว่างการผสมส่วนผสม ตลอดจนการตรวจสอบและการแบ่งเกรดของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุดท้ายของซูริมิ หน่วยสีที่นิยมใช้คือ CIE L*a*b* ค่าความเป็นสีเหลืองที่เราไม่ต้องการให้อยู่ในซูริมินั้นสามารถกำหนดได้จากค่า *b ค่าความเป็นสีแดงถูกระบุอยู่ในค่า a* ซึ่งสามารถใช้เพื่อกำหนดความสดใหม่ของวัตถุดิบได้

 

เครื่องวัดสีของ Konica Minolta รุ่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ CM-5 มีช่องวัดด้านบนสำหรับวัดตัวอย่างงานแบบใช้การสะท้อนแสง และมีช่องวัดในตัวเครื่องสำหรับตัวอย่างที่ต้องใช้การวัดแบบส่องผ่าน ทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะสมกับการวัดสีในอาหารทุกประเภท โดยมีอุปกรณ์เสริมรองรับการวัดตัวอย่างในรูปแบบต่างๆ เช่น ถ้วยแก้ว (petri dish), หัววัดขนาดต่างๆ และเซลล์แก้ว (glass cell) ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตซูริมินำไปใช้วัดสีได้อย่างง่าย

หากสนใจรายละเอียดสามารถติดต่อ หรือ โทร.02-3613730-7 อีเมล teamiie@centasiathai.com เพื่อขอคำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการวัดสีซูริมิ

 

ถัดไป ย้อนกลับ