Oct
04
2018
การวัดสีถุงมือยาง ตอนที่ 2
Back

การควบคุมคุณภาพสีของถุงมือยาง

                    คุณภาพของถุงมือยาง มักเกี่ยวข้องกับความสม่ำเสมอของสี  ดังนั้นจึงมีการให้ความสำคัญของการระบุสีของถุงมือยางแต่ละชนิดเพิ่มมากขึ้น   ส่งผลทำให้การดูเรื่องความสม่ำเสมอของสีสำหรับถุงมือยางมีความเข้มงวดมากขึ้น   ผู้ผลิตจำนวนมากในอุตสาหกรรม เช่น ทางด้านการแพทย์ และ ทางด้านอาหาร กำลังขยับไปสู่ ระบบการวัดค่าสีแบบตัวเลข โดยการใช้เครื่องมือวัดสี เพื่อให้แน่ใจว่าได้สีที่มีความสม่ำเสมอกัน
                     การใช้เครื่องมือวัดสีจะเป็นตัวช่วยในการ ควบคุมค่าสีมาตรฐาน  เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตถุงมือยางได้สีที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ   นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องสีของถุงมือยางและลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ไปโดยเปล่าประโยชน์    โดยส่วนโหญ่แล้วถุงมือยางไม่ได้เป็นสีทึบแสง   จึงแนะนำว่าให้พับถุงมือยางหลายทบก่อนการวัดสี  เพื่อให้แน่ใจว่าถุงมือยางทึบแสงแล้ว  สำหรับถุงมือยางที่มีลักษณะใสหรือขุ่น      แนะนำให้ใช้วัสดุรองเป็นพื้นสีขาว , กระเบื้องเซรามิคหรือแผ่น  Drawdown เป็นพื้นผิวที่นิยมใช้กันทั่วไป
                      ค่า  Opacity  หรือ ค่า Opacity index   สามารถดูได้จากการสะท้อนการส่องสว่างของถุงมือยางบนพื้นผิวสีดำเทียบกับการสะท้อนการส่องสว่างของถุงมือยางบนพื้นผิวสีขาว  จะเห็นว่าถุงมือยางยิ่งมีลักษณะใสมากๆ ค่า  Opacity   ก็จะมีค่าน้อย

                       เครื่องวัดสี  Konica Minolta  รุ่น  CR-20   หน่วยที่นิยมใช้ในการวัดสี คือ  CIE L*a*b*  และ   Yxy     เป็นเครื่องวัดสีแบบพกพาและใช้งานง่าย  เหมาะสำหรับการวัดค่าสีทั้งในหน้างานและขั้นตอนการผลิตหรือถุงมือสำเร็จรูป  นอกจากนี้ยังสามารถแสดงค่า pass/fail  ได้ด้วย
สามารถดู สินค้าของบริษัทเซ็นเทเซีย เพิ่มเติมได้  ที่นี่

สามารถดูบทความอื่นๆ เกี่ยวกับของเครื่องวัดสีได้ ที่นี่

 

 

 

 

 

ถัดไป ย้อนกลับ