Jun
25
2018
การวัดสีเครื่องเทศ
Back

 

          เครื่องเทศทำหน้าที่ได้หลายอย่างในผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถช่วยปรับปรุงรสชาติอาหาร หรือเพื่อใช้ป้องกันอาหารบูดเน่า ทั้งนี้เครื่องเทศมีอิทธิพลต่อสีโดยรวมของอาหาร สีส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของอาหาร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในการควบคุมสีของเครื่องเทศเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปได้รับการผลิตอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ

เครื่องเทศจะมีสีสันต่างๆ ทำให้การสื่อสารสีหรือการเปรียบเทียบสีกับตัวอย่างสีมาตรฐานอ้างอิง เพื่อลดความแปรผันของสีควรใช้เครื่องวัดสีที่มีฟังก์ชั่นคำนวณเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ยการวัดสีของตัวอย่างสามารถหาได้หลากหลายขึ้น เครื่องเทศส่วนใหญ่ในธรรมชาติมักจะลักษณะที่ทึบแสง ดังนั้นสีของเครื่องเทศสามารถวัดได้โดยใช้โหมดการสะท้อนแสง

เครื่องวัดสี  Konica Minolta รุ่น Spectrophotometer CM-5 มาพร้อมกับข้อมูลสี CIE L * a * b * และฟังก์ชั่นหาค่าเฉลี่ยช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดสีเครื่องเทศและใช้ข้อมูลการวัดเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ CM-5 ยังมาพร้อมกับพอร์ตด้านบนที่สามารถวัดค่าการสะท้อนได้ และมีอุปกรณ์เสริมมากมาย เช่น petri-dish หรือ tube cell เพื่อรองรับขนาดตัวอย่างที่แตกต่างกัน

สามารถดูบทความอื่นๆ เกี่ยวกับของเครื่องวัดสีได้ที่

คลิก ที่นี่ เพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมของเครื่องวัดสี CM-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถัดไป ย้อนกลับ