Nov
08
2017
การวัดอุณหภูมิสีของแสงไฟ LED บนท้องถนน
Back

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสงสีขาว (LED) ได้กลายเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับไฟถนนที่ทันสมัย แสง LED เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดีขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแสงประเภทอื่น ๆ ถึงแม้จะมีประโยชน์มาก แต่ American Medical Association (AMA = สมาคมการแพทย์ของอเมริกา) แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้โคมไฟ LED สีขาวที่มีค่าอุณหภูมิสีสูง (Color Temperature; CT)

หน่วยอุณหภูมิ  Kelvin (K) และ CT เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการแสดงลักษณะสีของแสงตัวเลข ค่า CT สูงจะบ่งบอกว่าแสงมีปริมาณสีน้ำเงินมากขึ้นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรตินาของมนุษย์ในช่วงเวลาอันยาวนาน AMA ขอแนะนำให้ CT ของแสงไฟถนนไม่ควรสูงกว่า 3000 เคลวิน (K)

การวัด CT เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงการรับรู้สีของมนุษย์ LED สีขาวสองดวงที่มีค่า CT เดียวกันอาจมีลักษณะแตกต่างจากที่อื่นซึ่งอาจมีปริมาณสีน้ำเงินมากกว่าสีอื่น การใช้พารามิเตอร์การวัดเช่นอุณหภูมิสีที่สัมพันธ์กัน (CCT) และการแจกแจงสเปกตรัม (SPD) ให้การประเมินที่ครอบคลุมมากขึ้นว่าไฟ LED จะส่งแสงสีน้ำเงินภายในช่วงที่ปลอดภัยหรือไม่

ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือวัดแสงเช่น  Konica Minolta Illuminance Spectrophotometer CL-500A หรือ CRI Illuminance Meter CL-70F ผู้ใช้สามารถวัดความยาวคลื่นที่มองเห็นได้จากแสง LED ที่ปล่อยออกมาได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง

หากต้องการข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมในด้านการวัดแสง LED หรือแสงไฟถนน ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3613730-7 หรือ teamiie@centasiathai.com

ถัดไป ย้อนกลับ