Jan
14
2020
ค่าความต่างระหว่างตัวเครื่อง (Inter-Instrument Agreement) คืออะไร
Back

ค่าความต่างระหว่างตัวเครื่อง (Inter-Instrument Agreement) คืออะไร

การประสานงานและการสื่อสารเรื่องสีของตัวอย่างหรือสินค้ามักสร้างความยุ่งยากและความน่าเบื่อให้กับผุ้ผลิตที่มีโรงงานหลายแห่งหรือมีซัพพลายเออร์หลายราย ยิ่งไปกว่านั้นการใช้เครื่องวัดสีต่างรุ่นกันในแต่ละโรงงานจะยิ่งสร้างความยุ่งยากมากขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยเช่น  ค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้งาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำจัดของเสียที่เพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่ถูกตีกลับ เป็นต้น

              ดังนั้นทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้เครื่องวัดสีที่มีค่าความต่างระหว่างเครื่อง (IIA)ที่ดีโดยค่า IIA ยิ่งต่ำยิ่งทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการสีของตัวอย่างหรือสินค้าภายในบริษัทท่านหรือระหว่างซัพพลายเออร์ของท่านได้ง่ายขึ้น 

              ค่า IIA ดูจากค่าเดลต้าอี Delta E (∆E*ab)  ที่คำนวนจากการนำเครื่องวัดสีที่ผลิตมาวัดสีแผ่นเซรามิกมาตฐาน 12 สีบวกกับแผ่นสีขาวและแผ่นดำโดยนำค่าที่ได้ไปเทียบกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมาสเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมาตฐานหลักแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ค่า IIA ยิ่งน้อยยิ่งบอกถึงความใกล้เคียงของค่าสีที่วัดจากเครื่องรุ่นเดียวกันเมื่อท่านเลือกเครื่องวัดสีที่มีค่า IIA ดีจะทำให้ท่านสามารถกำหนดขั้นตอนมาตรฐานในการวัดสีให้กับบริษัทท่านหรือซัพพลายเออร์ของท่านได้

 สิ่งที่ควรถูกกำหนดเมื่อต้องการสร้างมาตฐานการวัดค่าสีมีดังต่อไปนี้ 

  • รุ่นของเครื่องวัดสีและมุมที่เครื่องสามารถอ่านค่าสีได้ (Geometry)
  • แหล่งแสงมาตฐานที่ใช้ เช่น D65, D50 และ เป็นต้น
  • องศามาตรฐานของอ่านวัดค่าสี (2°  หรือ 10°)
  • หน่วยของค่าสี (ค่าปริภูมิสี) 
  • ลักษณะตัวอย่างของชิ้นงานที่ต้องการวัดสี
  • แหล่งแสงที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสีด้วยสายตา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมการสาธิตการใช้งานเครื่อง Rhopoint IQ Flex 20

ได้ที่ teamiie@centasiathai.comหรือคุณสามารถโทรหาเราได้ที่เบอร์ 02-361-3730 หรือ 092-384-4664

ศูนย์รวมคำตอบสำหรับการวัด, สี, แสง, หน้าจอ และการวัดลักษณะภายนอก

ถัดไป ย้อนกลับ