Jan
14
2020
ปรากฏการณ์ Metamerism ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
Back

ปรากฏการณ์ Metamerism ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

              ปรากฏการณ์  Metamerism  คือ ปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อเราเห็นสีของวัตถุ 2 ชิ้น เหมือนกันภายใต้แหล่งกำเนิดแสงเดียวกัน แต่สีของวัตถุทั้ง 2 ชิ้นนั้นกลับแตกต่างกัน เมื่อเปลี่ยนแหล่งกำเนิดแสงไปเป็นอีกแหล่งกำเนิดแสงหนึ่ง ซึ่งการเกิดปรากฏการณ์นี้ สร้างความยากสำหรับการควบคุมคุณภาพสีของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสาเหตุเกิดจากการเลือกใช้เม็ดสี (pigment) สีย้อม (dyestuff) หรือวัตถุดิบ (material) ที่แตกต่างกัน

            การเลือกใช้แม่สีให้เหมือนเดิมทุกครั้งสำหรับการผสมสูตรสีเพื่อหลีกเลี่ยงปรากฎการณ์ Metamerism นั้น แทบจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากลักษณะของวัตถุที่ต่างกัน เช่น พื้นผิวของวัตถุที่เป็นกระดาษ , พื้นผิวพลาสติก, พื้นผิวชุบสีหรือพ่นสี การกำหนดกระบวนการกำหนดสูตรสี จึงเป็นส่วนที่จะช่วยให้เกิดปรากฎการณ์ Metamerism น้อยที่สุด

            เครื่องมือวัดสีแบบ Spetrophotometer ซึ่งสามารถให้ค่าสเปกตรัมของการสะท้อนค่าสี สามารถช่วยในการบ่งบอกและเปรียบเทียบปรากฎการณ์ Metamerism ได้ เมื่อเส้นโค้งของสเปกตรัมของวัตถุทั้งสองชนิดเข้าใกล้กัน วัตถุทั้งสองชนิดนั้นจะถูกพิจารณาว่าเกิดปรากฎการณ์ Metamerism และเมื่อเชื่อมต่อเครื่องมือกับ Color QC Software

Metamerism Index (MI) จะถูกคำนวณออกมาเป็นดัชนีความแตกต่างระหว่างวัตถุสองชนิด เพื่อระบุโอกาสในการเกิด Metamerism

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมการสาธิตการใช้งานเครื่องแบบ Spetrophotometer และ Color QC Software

ได้ที่ teamiie@centasiathai.com

หรือคุณสามารถโทรหาเราได้ที่เบอร์ 02-361-3730 หรือ 092-384-4664

ศูนย์รวมคำตอบสำหรับการวัด, สี, แสง, หน้าจอ และการวัดลักษณะภายนอก

ถัดไป ย้อนกลับ