Jan
14
2020
วัดความเงาชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือลักษณะโค้งได้อย่างไร
Back

วัดความเงาชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือลักษณะโค้งได้อย่างไร

    สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและทำให้เกิดช่องว่างเมื่อวัดชิ้นงานตัวอย่างที่มีลักษณะโค้ง  เครื่องวัดความเงาโดยทั่วไปจะถูกออกแบบสำหรับการวัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และเรียบเท่านั้น ทำให้เมื่อนำมาวัดชิ้นงานที่มีลักษณะโค้งความเงาที่สะท้อนจากชิ้นงานจะไม่สะท้อนเข้าเซ็นเซอร์ได้ทั้งหมด เพื่อให้สามารถวัดความเงาของชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและโค้งมากให้ได้ความเที่ยงตรงนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความเงาที่มีหัววัดขนาดเล็กและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเมื่อต้องการวัดเทียบค่าความเงาระหว่างชิ้นงานประเภทนี้คือเราจำเป็นต้องวัดเทียบชิ้นงานที่มีรูปล่างลักษณะเดียวกันโดยวัดเทียบค่าในตำแหน่งเดียวกัน

               เมื่อต้องการวัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือลักษณะโค้ง เครื่องวัดลักษณะพื้นผิวรุ่น Rhopoint IQ Flex 20 จะช่วยทำให้คุณสามารถวัดความเงาของชิ้นงานได้ค่าที่คงที่และแม่นยำด้วยหัววัดที่มีให้เลือกถึง 3 ขนาดคือ 6 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร และ 2 มิลลิเมตร

               Rhopoint IQ Flex 20 ไม่เพียงแต่จะบอกค่าความเงาของชิ้นงานแต่ยังสามารถบอกถึงคุณภาพของพื้นผิวของชิ้นงานได้ สามารถบอกถึงความขุ่นของพื้นผิว (Haze) ความแตกต่างของภาพที่สะท้อนจากชิ้นงาน (DOI: Distinctness of image) และคุณภาพของภาพที่สะท้อนจากชิ้นงาน (RIQ: Reflected Image Quality)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมการสาธิตการใช้งานเครื่อง    Rhopoint IQ Flex 20

ได้ที่ teamiie@centasiathai.com

หรือคุณสามารถโทรหาเราได้ที่เบอร์ 02-361-3730 หรือ 092-384-4664

ศูนย์รวมคำตอบสำหรับการวัด, สี, แสง, หน้าจอ และการวัดลักษณะภายนอก

ถัดไป ย้อนกลับ