Aug
09
2017
วิธีการวัดสีของซอสและน้ำสลัด
Back

ในปัจจุบัน ซอสสำเร็จรูป เช่น ซอสพริก และน้ำสลัด ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในมื้ออาหาร ที่มักใช้ในการเพิ่มรสชาติหรือรูปลักษณ์ของอาหาร โดยมีซอสหลากหลายประเภทวางขายในตลาด สำหรับผู้ผลิตซอสหรือน้ำสลัดนั้น การที่ได้สีที่ถูกต้องสม่ำเสมอกันเป็นสิ่งที่สำคัญในตลาดการแข่งขัน เนื่องจากสีมักมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพ สีที่ไม่สม่ำเสมอจะนำไปสู่ภาพลักษณ์เชิงลบของทั้งผลิตภัณฑ์และแบรนด์ การวัดสีของซอสนั้นช่วยให้ผู้ผลิตมีการควบคุมสีและทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีสีที่ถูกต้องและสม่ำเสมอทุกครั้งในการผลิต ซอสและน้ำสลัดมีหลายรูปแบบ เช่น แบบข้น และแบบใส อาจเป็นความท้าทายใหม่สำหรับเทคโนโลยีอาหารในการวัดค่าสี นอกจากนี้การวัดสีขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยเนื่องจากการรับรู้สีของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยต่างๆเช่น ขนาดชิ้นงาน และสภาพแสง อาจมีผลต่อการวัดสีและการตัดสินใจ เครื่องมือในการวัดสีจะวัดค่าสีออกมาเป็นตัวเลข ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวัดและสื่อสารเรื่องสีได้อย่างเที่ยงตรง ซอสและน้ำสลัดต้องใช้ส่วนผสมที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ได้สีที่เหมาะสม การตรวจสอบสีของส่วนผสมช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสีได้ การวัดสีของซอสตลอดกระบวนการผลิตจะช่วยให้มั่นใจว่าได้สีที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ เครื่องวัดสีของ Konica Minolta รุ่นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ CM-5 มีหน่วยวัดสี เช่น CIE L*a*b* สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานวัดสีของซอสและน้ำสลัดได้อย่างสะดวก คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=NFqmIMMHrTM เพื่อดูวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องรุ่น CM-5

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวัดสีของซอสและน้ำสลัด หรือสีในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ กรุณาติดต่อ โทร.02-3613730-7 หรือส่งอีเมลมาที่ teamiie@centasiathai.com เพื่อขอคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดสีของบริษัทเรา

ถัดไป ย้อนกลับ