Aug
09
2017
การควบคุมสีสำหรับเครื่องดื่ม
Back

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การควบคุมสีให้สม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ดูคุณภาพจากสีเครื่องดื่ม ซึ่งหากสีผิดเพี้ยนไปอาจทำให้เสียภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ได้ บริษัทเครื่องดื่มชั้นนำหลายแห่งเข้าใจถึงความสำคัญของสีและมีการนำเครื่องมือวัดสีเข้ามาควบคุมสีให้ได้สีที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ

เครื่องดื่มต้องมีสัดส่วนของส่วนผสมที่แม่นยำเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้อง และการวัดสีของส่วนผสมจะช่วยลดความแปรปรวนของสี ส่วนการประเมินสีเครื่องดื่มในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยในการตัดสินใจว่าต้องมีการแก้ไขหรือไม่

เครื่องดื่มไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทึบแสง โปร่งแสง หรือโปร่งใส จำเป็นต้องใช้โหมดวัดเฉพาะรูปแบบนั้นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ และสืบกลับข้อมูลได้ เครื่องดื่มที่ทึบแสง เช่น สมูทตี้ที่มีปริมาณของแข็งมาก ไม่สามารถให้แสงผ่านไปได้ วิธีวัดที่ดีที่สุดคือใช้โหมดการสะท้อนแสง สำหรับการวัดเครื่องดื่มที่มีความโปร่งแสง เช่น น้ำชา หรือเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม วิธีการเลือกใช้โหมดการสะท้อนแสงหรือโหมดการส่องผ่านนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความโปร่งใสของตัวอย่าง เครื่องดื่มที่มีความโปร่งใส เช่น น้ำแร่ แสงส่องผ่านไปได้ ควรเลือกเป็นโหมดการส่องผ่าน

เครื่องวัดสี Konica Minolta รุ่นสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ CM-5 มีช่องวัดด้านบนสำหรับโหมดการสะท้อน และช่องวัดด้านในสำหรับโหมดการส่องผ่าน สามารถวัดสีเครื่องดื่มได้ในรูปแบบทึบแสง, โปร่งแสง และโปร่งใสได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เซลล์แก้ว, ถ้วยแก้ว ที่รองรับตัวอย่างได้หลายรูปแบบ และใช้งานง่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัดสี https://www.youtube.com/watch?v=3SATP74kDAY&t=30s

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมสีและการวัดสีเครื่องดื่ม กรุณาติดต่อโทร.02-3613730-7 หรืออีเมล teamiie@centasiathai.com

ถัดไป ย้อนกลับ