Dec
06
2018
วิธีวัดสีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
Back

                 สีและลักษณะที่ปรากฏจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ผู้บริโภคมักใช้เพื่อตรวจสอบความสดและคุณภาพของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก สีของเนื้อสัตว์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยยกตัวอย่างเช่น พันธุกรรมของสัตว์ ,วิธีการรับประทานอาหาร จึงทำให้การประเมินค่าสี  เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สามารถประมวลค่าสีของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง

การประเมินค่าสีด้วยสายตา  เป็นการดูค่าสีพื้นฐาน ของผู้บริโภค ที่ใช้ดูสีของเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก   วิธีการนี้เพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ  เนื่องจากสายตามนุษย์เรา ไม่สามารถทำการประเมิณผลซ้ำๆในรูปแบบเดียวกันได้ในแต่ละวัน และได้รับอิทธิผลจากปัจจัยต่าง ๆ  เช่นสภาพแสง  , ขนาดของตัวอย่าง และความเมื่อยล้าของดวงตาเราเอง    ทำให้การสื่อสารสีจึงเป็นเรื่องที่มีท้าทายความสามารถ   ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าในการประเมินค่าสีและมีการสื่อสารสีที่มีความถูกต้อง  เครื่องมือวัดสีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้

เครื่องวัดสี จะเป็นตัวช่วยให้สามารถวัดสีและประมวลผลสีของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกได้  โดยอาจจะพิจารณาปริมาณไขมันในเนื้อแดงโดยการหาปริมาณของไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อ    ในส่วนของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก จะการประเมินค่าสีของสีเหลืองของผิวหนัง  เป็นต้น

หน่วยพื้นฐานที่นิยมใช้ ให้ในอธิบายสีของอาหารคือ   CIE L*a* b*      เครื่องวัดสี  Konica Minolta Chroma Meters CR-410  จะเป็นตัวช่วยที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบสีได้อย่างรวดเร็ว  น้ำหนักเบา   และกะทัดรัดพกพา   เครื่องวัดสี  CR-410   เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่และการใช้งานในห้องปฏิบัติการ

ติดต่อเรา 092 384 4664 หรือ ส่งอีเมลล์ถึงเรา

ถัดไป ย้อนกลับ