Jul
27
2017
เซ็นเทเซีย : ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสีในประเทศไทย
Back

บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Konica Minolta Inc Sensing ตั้งแต่ปีคศ. 1998 เป็นต้นมา ด้วยระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด ได้ทำการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องวัดสีและเครื่องวัดแสง มากกว่า 3,000 เครื่อง เพื่อช่วยให้แต่ละอุตสาหกรรมนำไปใช้ในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพด้านสี เครื่องมือวัดสีและระบบควบคุมสีของ Konica Minolta ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อาหาร, เซรามิค, เคมีภัณฑ์, ยา, เครื่องสำอาง, สุขภัณฑ์, พลาสติก, ยาง และอุตสาหกรรมสี ในประเทศไทย

ในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่างๆ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้เครื่องวัดสีรุ่น Chroma Meter CR-400 เพื่อให้ได้ข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน และใช้ในการสื่อสารกัน เพื่อการส่งมอบงานได้ตรงเวลา  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้นำเครื่องมือวัดสีและแสงของ Konica Minolta ในงานวิจัยและการเรียนการสอน หนังสือ ‘Precise Color Communications ’, ‘Language of Light’ และ ‘Lighting Technologies, Principles and Measurement’ เป็นหนังสืออ้างอิงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของแสงและสี  โดยมีการแปลเป็นฉบับภาษาไทยในชื่อหนังสือ ‘Precise Color Communications (การสื่อสารสีอย่างแม่นยำ)’ และ ‘Language of Light (ภาษาแสง)’

ด้วยบุคคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจาก Konica Minolta บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด จึงมีศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบที่มีอุปกรณ์ครบวงจร  ในสภาวะที่ควบคุมดูแลอย่างดี  ซึ่งศูนย์บริการได้รับอนุญาตให้สามารถสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องมือของ Konica Minolta ได้แก่ Color Readers, Chroma Meters และ Spectrophotometers.

 

บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับองค์กรและบริษัทต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพสี ในแง่ของการผลิต

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.02-3613730-7 หรือ teamiie@centasiathai.com

ถัดไป ย้อนกลับ