Jul
07
2017
แนะนำเครื่องวัดสี Konica Minolta ขนาดพกพาง่ายรุ่น CR-10PLUS
Back
  • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ประมวลผลไว
  • แสดงค่าความแตกต่างของสีเป้าหมาย (Target) และสีตัวอย่าง(Sample) , ผ่าน/ไม่ผ่าน
  • เก็บข้อมูลได้ 1,000 ข้อมูล
  • หัววัดมี 2 ขนาด ᶲ8 มม.,ᶲ 5มม.
  • มีโปรแกรมจัดการข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับPC (PC Application)

 

ถัดไป ย้อนกลับ