ระบบการวิเคราะห์การวัดแสง
TOP 200 – telescopic optical probe for radiance and luminance measurements
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
OFG / PLG – Optical fibers and fiber plug adapters
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
TRA 100 – transmission measurement adapter
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
RMH 45 – reflection measurement head
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ISP 150 – Diffuse transmission and reflection measurements
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
GON 360 – Goniometer for specular transmission and reflection measurements
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
LS 100 / LS 500 – Light sources from the UV to the IR
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
External optical probes
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
LED test sockets for standard and high-brightness LEDs
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
LED-4xx – Luminous intensity measurement adapters for LEDs
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
Integrating Spheres – luminous flux measurement for LEDs and lamps
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
LEDGON – Goniophotometer for determining spatial radiation patterns
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
LGS 350 – Perfect for mid-sized SSL light sources and LED modules
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
Special Software
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
Device DLLs and LabVIEW Drivers
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
SpecWin Light – tailor-made for light measurements
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
SpecWin Pro – a powerful laboratory software suite
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
DTS 500 – a positioning system for automated display and module measurements
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
DTS 400 – Manual Positioner of display measurement
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
DTS 320 NVIS – the reference for NVIS measurements at 0.01 fL
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
DTS140 NVIS – the new standard for MIL-L-85762A / MIL-STD-3009 measurements
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
DTS140 – a universal system for display measurement and more
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
LED Tester – Turnkey system for production
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
LumiCol 1900 – 2-in-1 imaging colorimeter for fast and precise display characterization
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
LumiCam 1300 Advanced – for extremely high requirements
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
LumiCam 1300 Mono and Color – fast measuring systems for versatile applications
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
CAS 140CTS – The ideal spectrometer for fast and highly accurate measurements
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
CAS 140CT – The Standard for Array Spectrometers
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
MAS 40 – Quality and measurement precision at low cost
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
CAS 120 – The powerful spectrometer for QC and LED production
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
Spectro 320 – the most accurate and universal Spectrometer
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
Color Analyzer CA-410
เครื่องวิเคราะห์สี รุ่น CA-410 เป็น Color Analyzer CA-410 มีแม่นยำสูง สามารถวัดและปรับค่าโครมาติซิตี สามารถวัดคุณสมบัติแกมมาของสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, โทรทัศน์, จอ HDR ในช่วงความสว่างที่กว้างขึ้น และจอประเภทอื่นๆ
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด