รสชาติและกลิ่นหอม
Spectrophotometer CM-3700A
เครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น CM-3700A
เป็นเครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เป็นเครื่องวัดสีของแบบตั้งโต๊ะที่ดีที่สุดของ Konica Minolta สำหรับการวัดสีของวัตถุทึบแสงและโปร่งแสง เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกแบบสูตรสีหรือไว้เพื่อกำหนดสเปค เหมาะสำหรับบริษัทลูกในเครือและซัพพลายเออร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Spectrophotometer CM-5
เครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น CM-5 เป็นเครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ ใช้ในการวัดสีตัวอย่างที่มีลักษณะเป็น ของแข็ง, เม็ด และของเหลว วัดได้ทั้งแบบการสะท้อนแสงหรือการส่องผ่าน มีช่องวัดด้านบนของตัวเครื่อง CM-5 มีขนาดหัววัดให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้สามารถวัดตัวอย่างได้เกือบทุกรูปแบบ
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Colibri Software
Colibri Software หนึ่งแพลตฟอร์มสำหรับการควบคุมสี ใช้ได้กับบริษัทเล็กๆไปจนถึงบริษัทที่มีบริษัทลูกในเครือและซัพพลายเออร์กระจายอยู่ทั่วโลก Colibri เป็นระบบการจัดการสีที่จะช่วยให้ผู้ออกแบบ, เจ้าของแบรนด์และกลุ่มบริษัท, ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์สามารถกำหนด จัดการและสื่อสารสีได้
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
CM-SA Skin Analysis Software
CM-SA Skin Analysis เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ผิว ทำงานร่วมกับเครื่องมือสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ของ Konica Minolta เพื่อวัดค่าสีของผิวพร้อมกับการแสดงตัวเลขของค่าดัชนีเมลานิน, ค่าดัชนีความอิ่มตัวของออกซิเจนของเฮโมโกลบิน (Hb SO2) และดัชนีฮีโมโกลบิน (Hb)
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Spectramagic DX
SpectraMagic ™ DX เป็นโปรแกรมใช้ร่วมกับการวัดสีและควบคุมสี ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท เช่น พลาสติก, อุตสาหกรรมสี , เครื่องสำอาง
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Spectramagic NX
SpectraMagic ™ NX เป็นโปรแกรมใช้ร่วมกับการวัดค่าสี ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของ Konica Minolta โดยมีรูปแบบการรายงานผลการวิเคราะห์สี ความแตกต่างของสี และปรับเปลี่ยนรูปแบบตามการรายงานผลได้ตามความต้องของผู้ใช้งาน
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Spectrophotometer CM-25d /26d
เครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น CM-26d ที่มีขนาดหัววัด 2 ขนาดและเครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น CM-25d มีขนาดหัววัดขนาดเดียว สามารถช่วยจัดการข้อมูลค่าสีในรูปแบบดิจิตอล สำหรับบริษัทที่มีบริษัทลูกในเครือและซัพพลายเออร์กระจายอยู่ทั่วโลก เหมาะสำหรับการประเมินค่าสีชิ้นส่วนภายในรถยนต์และชิ้นส่วนภายนอกของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Spectrophotometer CM-25cG
เครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น CM-25cG ออกแบบมาเพื่อวัดสีและวัดความเงาภายในตัวเครื่องเดียวกัน โดยจะวัดสีที่มุม 45°c:0° และวัดความเงาที่มุม 60˚ ตัวเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพาเหมาะสำหรับการวัดสีภายในรถยนต์
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Spectrophotometer CM-600d/700d
"เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ CM-700d / 600d
เหมาะสำหรับการวัดสีตัวอย่างที่เป็นของแข็ง เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ CM-700d และ CM-600d มีลักษณะการวัดในแนวตั้งทำให้เครื่องวัดสีรุ่นนี้สามารถวัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและผิวโค้งได้เป็นอย่างดี "
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
Chroma Meter CR-400/CR-410
"เครื่องวัดสี รุ่น CR-400/CR-410 เป็นเครื่องวัดสีที่มีราคาคุ้มค่าสำหรับการใช้ควบคุมสี โดยมีขนาดหัววัดอยู่ที่ Ø8 มิลลิเมตร และ Ø50 มิลลิเมตร ตามลำดับ เพื่อให้เหมาะกับการวัดสีทั้งแผ่นเรียบและมีลวดลาย"
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Accessories & Options
อุปกรณ์เสริม ชุดที่ตั้ง ใช้สำหรับตัวอย่าง ที่มุม 45 องศา
อุปกรณ์เสริม ชุดที่ตั้ง ใช้สำหรับการยืนดูตัวอย่าง
อุปกรณ์เสริม ชุดผนังสีดำ
อุปกรณ์เสริม ชุดแหล่งแสงแบบส่องตรง (Directional Light)
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Color Reader CR-20
"เครื่องวัดสี รุ่น CR-20 ถูกพัฒนามาจาก รุ่น CR-11, CR-13 และ CR-14 เป็นเครื่องวัดสีที่ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการวัดสีและการตรวจสอบสีขั้นพื้นฐาน"
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Color Matching Lamps
หลอดไฟ 6500K ใช้กับ GTI ColorMatcher® สำหรับการตรวจเช็คสี และการประเมินผลของสี
Details:

คุณสมบัติพื้นฐาน :

● ตามมาตรฐาน ASTM D1729, SAE J361, และ ISO 3668
● Superior to other 6500 Kelvin lamps
● CRI rating of B/C
● Full spectrum daylight

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
SCV Simultaneous Color Viewer
Simultaneous Color Viewer (SCV) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการตรวจสอบปรากฏการณ์แมททาเมอรึซีม โดยการเปรียบเทียบตัวอย่างภายใต้แหล่งกำเนิดแสงที่ต่างกัน
Details:

แหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน :

● Daylight (D65 หรือ D50)
● LED (3500K)
● Store light (4100K CWF หรือ TL84)
● แสงภานในอาคาร (Home light incandescent) (CIE A)

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
Color Rendition Demonstrator
Color Rendition Demonstrator (CRD) เหมะสำหรับการศึกษาและช่วยในการสื่อสารให้เห็นถึงผลของแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันให้สีของตัวอย่างที่เหมือนหรือต่างกัน
Details:

คุณสมบัติพื้นฐาน :

● เครื่องมือการศึกษาการเปรียบเทียบการพิมพ์เดียวกันภายใต้แหล่งกำเนิดแสง
● ประกอบด้วย 3 แหล่งแสง store light, daylight และ home light

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
PDV-2e/M Multi-Source Portable Desktop Viewer
PDV-2e/M ระบบตู้ไฟเทียบสีแบบพกพา สอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM D1729-2009 ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และจัดเก็บ เหมาะสำหรับการนำไปเสนอต่อลูกค้า, การใช้งานในห้องปฏิบัติการ
Details:

คุณสมบัติ :

● แหล่งกำเนิดแสง 4 ชนิด - D65, CWF (อุปกรณ์เสริม TL84), Incandescent และ UV
● มีหน้าจอ เพื่อตรวจสอบการใช้งานของแหล่งแสง (daylight source)
● ใช้ไฟฟ้าที่ 100V – 240V
● ผนังด้านข้างที่หนา ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อม
● พื้นที่ดู 7.5″ ลึก × 19″ กว้าง × 13″ สูง (19 ซม× 48 ซม× 13 ซม.)

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
Color Reader CR-10 Plus
"เครื่องวัดสี รุ่น CR-10 Plus เป็นเครื่องวัดสีขนาดพกพาราคาจับต้องได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานวัดสีของตัวอย่างและวัตถุได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว"
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
GLL-e Luminaires
GLE-M Luminaires เป็นโคมไฟสำหรับดูสี แบบแขวน เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการใช้ดูสี เหมาะสำหรับงานตัวอย่างขนาดโหญ่
Details:

GLL-e เป็นโคมไฟที่ให้แสงได้ถึงสามแหล่ง โคมไฟ GLL-e ต้องเป็นสายไฟที่ต่อเข้า
กับวงจรไฟฟ้าแต่ละตัว (หนึ่งหลอดสำหรับแต่ละแหล่งกำเนิดแสง)
และไม่มีการเลือกการควบคุมแสงในตัว

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
GLE-M Luminaires
GLE-M Luminaires เป็นโคมไฟสำหรับดูสี แบบแขวน เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการใช้ดูสี เหมาะสำหรับงานตัวอย่างขนาดโหญ่
Details:

คุณสมบัติพื้นฐาน :

● ออกแบบมาสำหรับการประเมินสีที่ตัวอย่างมีขนาดใหญ่
● มาตรฐาน ASTM D1729, SAE J361, ISO 3668 และ AATCC ขั้นตอนที่ # 9
● แหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่ง
● ความยาว 4 และ 5 ฟุต

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
The GTI MiniMatcher® series
GTI MiniMatcher เป็นตู้ไฟเทียบสี ถูกออกแบบสำหรับการมองอยู่บนพื้นโต๊ะ เหมาะสำหรับการดูเครื่องสำอาง, สีเคลือบ, สินค้าอุปโภคบริโภค, หมึก, บรรจุภัณฑ์, แฟชั่นและอื่น ๆ GTI MiniMatcher เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D1729 มีให้เลือกถึง 5 รุ่น
Details:

คุณสมบัติพื้นฐาน :

● มีขนาดและรุ่นให้เลือกมากมาย
● มาตรฐาน ASTM D1729, SAE J361 และ ISO 3668
● มีใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับของ NIST ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
● แหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่ง"

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
The GTI ColorMatcher® series
GTI ColorMatcher® ประกอบด้วยรุ่นมาตรฐาน 4 แบบและมีให้เลือกใช้งานพร้อมกับตัวเลือกการจัดเก็บและการกำหนดค่าที่หลากหลาย
Details:

คุณสมบัติพื้นฐาน :

● มีขนาดและรุ่นให้เลือกมากมาย
● มาตรฐาน ASTM D1729, SAE J361 และ ISO 3668
● มีใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับของ NIST ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
● แหล่งแสง D65
● แหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่ง

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More