ระบบการวิเคราะห์ภาพดิจิตอล
DermaVision เป็นระบบการวิเคราะห์ภาพดิจิตอลแบบใหม่ที่ช่วยในการวินิจฉัยแผลที่ผิวหนังและให้ภาพที่มีคุณภาพสูงด้วยแสงที่ไม่สะท้อนและวิธีการของระบบวิเคราะห์สีผิวที่เป็นเอกลักษณ์ DermaVision ยังสามารถช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการถ่ายโอนข้อมูลผู้ป่วยสำหรับการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบ
INSPECT.assembly™ Automated Visual Inspection Station
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
SIG-400
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
PM-NFMS™
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
VisionCAL® LED Screen Correction System
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ProSource® Software
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
PM-KB™ Illuminated Keyboard Testing Software
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
PM-HL™ Headlamp Evaluation Module for ProMetric­® Software
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ProMetric® Software
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
TrueMURA™
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
TT-NIRI™ Near-Infrared Test Module
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
TT-HUD™ Head-Up Display Test Module
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
TT-AutomotiveDisplay™ Automotive Display Test Module
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
TT-ARVR™ Display Test Module
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
TrueTest™ Automated Visual Inspection Software
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
NIR Intensity Lens
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
Microscope Lens
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
FPD Conoscope Lens
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
AR/VR Lens
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ดาวน์โหลด
ProMetric® Y Imaging Photometers
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More
ProMetric® I Imaging Colorimeters
Details:

ติดต่อเรา
Tel : (669) 2384-4664
E-Mail : teamiie@centasiathai.com

Read More