อุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Mar
05
2020

ติดตามข่าวสารหรืออัพเดทเกี่ยวกับเครื่องวัดสีและเครื่องวัดแสง

Mar
04
2019

บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ

May
29
2017

ในเดือน พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ มิสเตอร์ เชน พอร์ชิโอ รองประธานฝ่ายบริหาร บริษัท บี เอ เอส เอฟ คอร์เปอเรชั่น (BASF Corp.) และ มิสเตอร์ เจสัน แลม ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกับ บริษัท ผู้ผลิตสีรายหลักของประเทศไทย

ในเดือน พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ มิสเตอร์ เชน พอร์ชิโอ รองประธานฝ่ายบริหาร บริษัท บี เอ เอส เอฟ คอร์เปอเรชั่น (BASF Corp.) และ มิสเตอร์ เจสัน แลม ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมท...

Jun
30
2016

กลุ่มบริษัทโตโยต้า เยี่ยมชมศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด Konica Minolta ประเทศไทย

ตัวแทนจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของบริษัท TMAP-EM (Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing) และ TMT (Toyota Motor Thailand) เข้าเยี่ยมชม บริษัท เซ็นเทเซี...