Aug
25
2015
การสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับแสงและสี
บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด จัดสัมนาเชิงวิชาการในส่วนของภาคเหนือประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น ในงานนี้บุคคลากร และนักศึกษาได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีของแสงและสี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

Screen Shot 2016-03-30 at 12.57.10 AM Screen Shot 2016-03-30 at 12.56.51 AM Screen Shot 2016-03-30 at 12.56.41 AM