Jun
30
2016
กลุ่มบริษัทโตโยต้า เยี่ยมชมศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด Konica Minolta ประเทศไทย
ตัวแทนจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของบริษัท TMAP-EM (Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing) และ TMT (Toyota Motor Thailand) เข้าเยี่ยมชม บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด ตัวแทนจัดจำหน่ายและศูนย์บริการการสอบเทียบเครื่องวัดแสงและสี Konica Minolta แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

DSC_1f

 

ในครั้งนี้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้มากมายทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแสงและสี พร้อมทั้งได้รับชมการสาธิตการสอบเทียบเครื่องจากช่างผู้ชำนาญการเพื่อสามารถมั่นใจได้ว่าผลของการวัดค่า แสง และ สีที่ต้องการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสูด

 

DSC_2