Nov
01
2015
บริษัทเซ็นเทเซียจำกัด เสนอโซลูชั่นในเรื่องของสีเพื่อตอบสนองธุรกิจของโตโยต้า
ในการร่วมมือกับ SSG Singapore บริษัทเซ็นเทเซียจำกัด ได้จัดสัมมนาเรื่องสีเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษเฉพาะของ โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย เหตุการณ์นี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องการจัดการเรื่องคุณภาพของสีกับกลุ่มบริษัทผู้เกี่ยวข้องกับโตโยต้า และบริษัทเซ็นเทเซียจำกัด ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือซึ่ง มีโซลูชั่นในเรื่องของสีเพื่อตอบสนองความต้องการต่อธุรกิจของโตโยต้า

Screen Shot 2016-03-30 at 12.53.56 AM

Screen Shot 2016-03-30 at 12.53.49 AM

Screen Shot 2016-03-30 at 12.53.39 AM