Sep
14
2017
การวัดสีแผ่นกระเบื้องเซรามิค
Back

เซรามิคเป็นของแข็งประเภทอโลหะที่ถูกเผาด้วยอุณหภูมิสูงในเตาเผา เพื่อทำให้มีความแข็งแรงเนื้อมีความหนาแน่นไม่มีโพรงอากาศ สำหรับนำมาผลิตเป็นของใช้ภายในบ้านและนอกบ้าน เมื่อกล่าวถึงการผลิตกระเบื้องเซรามิค กระบวนการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ เช่น ดินเหนียว ซิลิกา ควอทซ์ เฟลด์สปาร์ และเซอร์โคเนียม

เริ่มต้นจากการจัดหาวัตถุดิบคือ ดินที่ยังไม่บริสุทธิ์ซึ่งขุดจากแหล่งดินตามธรรมชาติหรือการทำขึ้นมาโดยการหลอมสารเคมีเพื่อผลิตเป็นผงแป้งที่มีความบริสุทธิ์สูง ในอุตสาหกรรมเซรามิคปัจจุบัน ผู้ผลิตทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์วัตถุดิบของตน เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนจะนำเข้ามาในกระบวนการผลิต เครื่องวัดสีจะทำให้พวกเขาสามารถคัดเกรดสีของวัตถุดิบได้

เพื่อกำหนดคุณภาพของวัตถุดิบ ตัวอย่างจะถูกนำมาขึ้นรูปให้มีลักษณะกลมแบนก่อนส่งไปยังห้องแล็ปเพื่อทดสอบคุณสมบัติด้านกายภาพต่างๆ การจำแนกสีเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาต่างกันตามเฉดของสี ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ตรวจสอบและจำแนกสีโดยใช้ค่า L*และ b* เพื่อตรวจสอบค่าความสว่างและค่าความเหลือง

เครื่องวัดสี Konica Minolta รุ่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ CM-2500d เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการวัดตัวอย่างเซรามิคตามมาตรฐาน CIE L*a*b* โดยทั่วไปสำหรับวัตถุดิบอย่าง เฟลด์สปาร์ มีค่าความสว่างสูง (L*>78) และ (b* อยู่ในช่วง 4-5) จัดเป็นวัตถุดิบเกรด A และสามารถนำไปใช้ในการผลิตเซรามิคเกรดพรีเมียมได้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

หากสนใจรายละเอียดสามารถติดต่อ หรือ โทร.02-3613730-7 อีเมล teamiie@centasiathai.com เพื่อขอคำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการวัดสีซูริมิ

ถัดไป ย้อนกลับ