• เม็ดสีโพลิเมอร์และสารเติมแต่ง
  • วัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม
  • เครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรม