เราปราถนาที่จะเป็น ผู้ที่จัดหาสินค้าที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแท้จริงในประเทศไทย ที่สรรหาความเป็นอุตสาหกรรมแบบ 1 ต่อ 1
และลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่เป็นที่พอใจระดับสูง

เราสัญญาว่าเราจะเป็นพันธมิตรที่มีการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าที่เชื่อถือได้ โดยนำเสนอเรื่อง การเพิ่มมูลค่าของสินค้า บริการ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม Kaolin, Specialty Chemical และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สำหรับประโยชน์สูงสุดของลูกค้าผู้ใช้งาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในปี พ. ศ. 2525 บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย กว่า 40 ปีที่ดำเนินธุรกิจมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยการเป็นผู้นำตลาดในการขายสินค้า ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ นำเสนอ สินค้าที่มีคุณภาพ และ เป็นที่เชื่อถือ สำหรับในอุตสาหกรรม Kaolin, สินค้า Pigments and Specialty Chemicals สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และ Personal Care และอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือ วัดแสงและสี

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยาวนาน กับผู้จัดจำหน่ายระดับชั้นนำของโลกที่มีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ กำไรที่ลูกค้าได้รับ จะวัดจาก ผลกำไรและการรับประกันความพึงพอใจในการบริหารหลังการขาย

ปัจจุบันนี้บริษัทฯ มีพนักงานเกือบ 100 คนทั้งคนไทยและ ต่างชาติ เพื่อเติบโตที่อย่างยั่งยืนในประเทศไทย และเตรียมพร้อมสำหรับขยายเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เราเชื่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ

เราใส่ใจในคุณค่าเพื่อค่อยๆ ซึมซับจนกลายเป็น วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เพื่อพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจ สังคม และรบบนิเวศน์

• ความซื่อสัตย์:
เราเป็นผู้ยึดมั่นในคำพูดและคำสัญญา

• มีความเคารพซึ่งกันและกันและต่อสังคม:
เราเคารพในคำพูดที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

• การทำงานเป็นทีม:
เราอยู่ภายใต้ชายคาที่มีการบริหารจัดการทีมเป็นอย่างดี

• นวัตกรรมสำหรับความสำเร็จของลูกค้า:
เราสร้างมาตรฐาานสำหรับการเพิ่มมูลค่าให้กับคู่ค้า และลูกค้า ดังนั้น เราจะมีการพัฒนานวัตกรรมและ สินค้าที่มีความยั่งยืน พร้อมทั้ง มีแนวทางและการบริการใหม่ๆ

• การสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง:
มีการบริหารจัดการที่สามารถพัฒนาคุณค่าในระยะยาว และแข่งขันได้

บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Pigments, Polymers and Additives (PPA), Cosmetics and Personal Care (CPCM) และ Industrial instruments and Equipment (IIE)

ในปี 2554, บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด ได้ทำการเปิดตัว Light and Color Application Center (LCAC) ในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์การบริการสอบเทียบ และ ศูนย์ซ่อมให้กับลูกค้าในประเทศ นอกจากนี้ Color Academy Project ได้ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความตระหนักในศาสตร์ แสง สี และความรู้ด้านเทคโนโลยี

ในปี 2555, บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด ได้ทำการเปิดสาขาที่เชียงใหม่ และศรีราชา (Eastern Sea Board) เพื่อรองรับธุรกิจในเขตดังกล่าวเพื่อลูกค้าสามารถประหยัดเวลาในการติดต่อ

บริษัทฯ มีขอบเขตอุตสาหกรรม และ ฐานลูกค้าที่กว้างขวาง ทำให้สามารถติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านสินค้า ให้ลูกค้าพึงพอใจได้สูงสุด จุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัทฯ คือ เป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นและยาวนานกับลูกค้ารายหลัก ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลง หรือการแข่งขันสูงทางธุรกิจ

กลุ่มลูกค้ารายหลักของเราประกอบด้วย อุตสาหกรรม paints and coating พลาสติกยางและหมึก, cosmetics and personal care, อุตสาหกรรม อาหารและยา, อุตสาหกรรมเคมี , TV panels & monitors

แน่นอนที่สุด เราคือ ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

บริษัทฯ มีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากมาย การจัดการองค์กร เราประเมิน และทำให้แน่ใจว่า สินค้าของเราได้คุณภาพ และเชื่อถือได้

โดยการนำเสนอสินค้าที่เป็นตัว Top ของตลาด อย่างเช่นเช่น BASF, DayGlo, Ferro, Glitterex, NSG, Konica Minolta, Zehntner, Instrument Systems, and Bio-botanica etc. เซ็นเทเซียได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการมี จุดขายที่แตกต่างออกไป (USP)

เซ็นเทเซีย เป็นบริษัทที่มีอิสระ ที่มีทรัพยากรที่สำคัญในมือ เพื่อตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท มีฝ่ายขาย ทีม Marketing ทีมโลจิสติกส์ ทีมเทคนิค เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ

นอกจากนี้

ยังมีแลปเป็นของตนเองที่สามารถช่วยลูกค้าทดสอบและทำการทดลอง นอกจากนี้ยังมีคลังสินค้าที่มีพื้นที่กว่า 2000 ตรม. รวมทั้งการมีรถขนส่งของตนเอง ดังนั้น เซ็นเทเซีย จึงสามารถรองรับความต้องการในการจัดส่งของลูค้าได้ตามความต้องการ

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ การทำงานภายใต้ฐานข้อมูลของระบบ ERP อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้การทำงานของบริษัทฯ มีทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

  • ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีอย่างครบครัน ทำให้บริษัทฯ สามารถทำการทดสอบในระดับ Lab-scale และพัฒนาสินค้า และหาแนวทางในการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ร่วมกับลูกค้าของเราได้
  • อำนวยความสะดวกในเรื่องการทำ Draw-Down โดยการทำ Color Matching
  • จัดทำสูตรสำหรับสินค้า Personal Care เช่น ยาทาเล็บ ครีม เจล เซรั่ม ต่างๆ
  • จัดทำสูตรสำหรับบำรุงเส้นผม เช่น แชมพู คอนดิชั่นเนอร์ แฮร์ทรีทเม้นต์
  • จัดทำสูตรป้องกันแดด เช่น ครีมกันแดด สเปรย์ โลชั่น และอื่นๆ

การจัดตั้ง Light & Color Application Center (LCAC) ถือเป็นการให้บริการพิเศษ และช่วยทำให้เซ็นเทเซียเป็นที่รู้จักในตลาด และการเป็นผู้นำด้านการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องผลิตภัณฑ์การวัดค่าสีและแสง

  • การจัดแสดงสินค้า Konica Minolta: อุปกรณ์วัดค่าแสดงและสี
  • การเทรนนิ่ง พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ วัดแสง และสี
  • มีบริการทางด้านเทคนิค ทั้งบริการสอบเทีบ และซ่อมอุปกรณ์
  • การจัดสัมมนา เพื่อให้การศึกษาในเรื่อง แสงและสี