แอนติออกซิแดนท์
Antioxidants (RIANOX)
ฟีนอลิก แอนติออกซิแดนท์ / ฟอสไฟต์ แอนติออกซิแดนท์
Details:

เรียน็อค 1010
CAS No. 6683-19-8
สารต้านอนุมูลอิสระ ฮินเดอร์ ฟีนอลิก มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ต่อต้านความร้อนได้ดี ระเหยต่ำ และทนต่อสารพอลิเมอร์
เรียน็อค 1076
CAS No. 2082-79-3
สารต้านอนุมูลอิสระ ฮินเดอร์ ฟีนอลิก เข้ากันได้ดีกับทุกวัสดุ
เรียน็อค 168
CAS No. 31570-04-4
สารต้านอนุมูลอิสระทุติยภูมิฟอสไฟต์มีเสถียรภาพในการย่อยสลายได้ดีช่วยป้องกันการเปลี่ยนสีของวัสดุในระหว่างการแปรรูป
เรียน็อค 626
CAS No. 26741-53-7
สารต้านอนุมูลอิสระทุติยภูมิฟอสไฟต์ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยปกป้องสีของวัสดุในระหว่างการแปรรูป
เรียน็อค บีเฮชที
CAS No. 128-37-0
สารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิกที่มีโมเลกุลต่ำ

Read More