ผงสีอนินทรีย์เชิงซ้อน
Complex Inorganic Color Pigments
- เม็ดสีอนินทรีย์ประกอบด้วยสารละลายของแข็งของโลหะออกไซด์หลายชนิด
- CICP ให้สีที่คงทนเพื่อตอบสนองต้องการในการนำไปใช้งาน เช่น ความร้อน สารเคมี รังสียูวีและสภาพอากาศ
Details:

Complex Inorganic Color Pigments เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ตกผลึกในสารละลายจากการเผาออกไซด์ของโลหะสองชนิดขึ้นไป ได้แก่ Co, Cr, Fe ให้มีคุณามบัติที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้านทานความร้อน ความทนทานต่อสภาพอากาศ และความต้านทานต่อสารเคมี CICP ถูกใช้เป็นเม็ดสีสำหรับ เซรามิกส์ พลาสติก และสีอุตสาหกรรม

Read More