ไลน์สเตบิไลเซอร์
HALS (RIASORB)
ฮินเดอร์ เอมีน ไลน์สเตบิไลเซอร์


Details:

เรียซอฟ ยูวี-292
CAS No. 41556-26-7; 82919-37-7
ฮินเดอร์ เอมีน ไลน์สเตบิไลเซอร์เหลว มีน้ำหนักโมเลกุลน้อย
เรียซอฟ ยูวี-123
CAS No. 129757-67-1
ฮินเดอร์ เอมีน ไลน์สเตบิไลเซอร์เหลว มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยและเป็นด่างค่อนข้างน้อย
เรียซอฟ ยูวี-770
CAS No. 52829-07-9
ฮินเดอร์ เอมีน ไลน์สเตบิไลเซอร์เหลว มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยนิยมใช้กันทั่วไป

Read More
UV Absorbers (RIASORB)
ไลน์สเตบิไลเซอร์


Details:

เรียซอฟ ยูวี-328
CAS No. 25973-55-1
สารดูดซับยูวี เบนโซไตรอาโซลนิยมใช้กันทั่วไป
เรียซอฟ ยูวี-234
CAS No. 70321-86-7
สารดูดซับยูวี เบนโซไตรอาโซลที่มีการระเหยต่ำ
เรียซอฟ ยูวี-1130
CAS No. 104810-48-2 /104810-47-1 /25322-68-3
สารดูดซับยูวี เบนโซไตรอาโซลเหลวนิยมใช้กันทั่วไป
เรียซอฟ ยูวี 384-2
CAS No. 127519-17-9 ; 108-65-6
สารดูดซับยูวี เบนโซไตรอาโซลเหลวที่มีการระเหยต่ำและใช้งานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมการเคลือบ
เรียซอฟ ยูวี-400
CAS No. 153519-44-9/107-98-2
สารดูดซับยูวี ไฮดรอกซีฟีนิลไตรอะซีนเหลว มีประสิทธิภาพสูงและระเหยต่ำ
เรียซอฟ ยูวี-928
CAS No. 73936-91-1
สารดูดซับยูวีที่มีการระเหยต่ำ ใช้งานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมการเคลือบสี
เรียซอฟ ยูวี-พี
CAS No. 2440-22-4
สารดูดซับยูวี เบนโซไตรอาโซลนิยมใช้กันทั่วไป

Read More