พลาสติไซเซอร์
Santicizer Platinum P-1400
ไซโคเฮ็กซาโนเอตเอสเทอร์
Details:

พลาสติไซเซอร์ชนิดที่ไม่มีสารพาทาเลต
ละลายได้ดี, ฟิวชั่นที่รวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบพอลิเมอร์ที่หลากหลาย

Read More
Santicizer Platinum P-330
ไซโคเฮ็กซาโนเอตเอสเทอร์
Details:

พลาสติไซเซอร์ชนิดที่ไม่มีสารพาทาเลต
ฟิวชั่นที่รวดเร็ว การเคลื่อนย้ายต่ำ ประสิทธิภาพสูง

Read More
Santicizer 148
ฟอสเฟตเอสเทอร์
Details:

แอลคิล แอริล ฟอสเฟตเอสเทอร์, ละลายได้ดี, ไม่มีหมู่ฮาโลเจน,
ระเหยต่ำ, สารหน่วงไฟ และการยับยั้งควัน พลาสติไซเซอร์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงใช้ในพอลิเมอร์ได้หลายระบบ

Read More
Santicizer 141
ฟอสเฟตเอสเทอร์
Details:

แอลคิล แอริล ฟอสเฟตเอสเทอร์, ละลายได้ดี, ไม่มีหมู่ฮาโลเจน,
ผ่านการรับรองการสัมผัสกับอาหาร, สารหน่วงไฟ และการยับยั้งควัน พลาสติไซเซอร์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงใช้ในพอลิเมอร์ได้หลายระบบ

Read More
Santicizer 278
เบนซิลพาทาเลตเอสเทอร์
Details:

แอลคิล (C12) เบนซิลเบนซิลพาทาเลต, จุดเด่นคือน้ำหนักโมเลกุลสูง และละลายได้ดี ใช้ในระบบเรซินได้หลากหลาย

Read More
Santicizer 261A
เบนซิลพาทาเลตเอสเทอร์
Details:

แอลคิล (C7-C9) เบนซิลเบนซิลพาทาเลต, น้ำหนักโมเลกุลสูง, ละลายได้ดี, หลอมรวมกันได้ดี พลาสติไซเซอร์ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดีในงานพี่วีซียืดหยุ่น, ยาแนว งานเคลือบสี

Read More
Santicizer 160
เบนซิลพาทาเลตเอสเทอร์
Details:

บิวทิลเบนซิลพาทาเลต, พลาสติกไซเซอร์ละลายได้ดี นิยมใช้ในงานพีวีซี

Read More