เคโอลิน
Kaolin from Anpeak
ปัจจุบัน Anpeak เป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมดินขาวของประเทศจีน
Details:

Anpeak Specialty Minerals Co. , Ltd. ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมดินขาวและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษของจีน พวกเขานำเสนอดินขาวเผาที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการความสว่างสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเคลือบและสี ดินขาวของพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในสารเคลือบระบบที่ใช้น้ำหรือระบบตัวทำละลายชนิดสีด้าน, สีกึ่งเงา, สีชนิดพิเศษและหมึกพิมพ์

ผลิตภัณฑ์ของ Anpeak แบ่งออกเป็น :

● เคโอลินผ่านการเผา :
AnTec AP, AnTec C-98, AnTec C-98S, AnTec WE, AnTec MM,
AnTec C-OP, etc.

● เคโอลินเผาดัดแปลงผิว :
AnTec VT-78, AnTec VT-78

Read More
Kaolin from BASF
ดินขาวเป็นแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบในแถบจอร์เจียตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประโยชน์หลายอย่าง
Details:

ดินขาว มาจากแร่ Kaolinite ที่มาจากเปลือกโลก เป็นสารประกอบอะลูมิเนียมซิลิเกต ที่มีโครงสร้างคือ Al2O3-2SiO2-2H2O ผลิตภัณฑ์ดินขาวสามารถใช้ในงานได้หลากหลาย เช่น การเคลือบสี, สถาปัตยกรรม, การก่อสร้าง,ยาง, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์และกระดาษ เป็นต้น

4 ดินขาวสำรองของ BASF มีคุณภาพสูง ซึ่งพบได้ในแถบจอร์เจียตอนกลาง ของประเทศสหรัฐอเมริกา บริเวณนั้นจะมีปริมาณดินขาวในสัดส่วนที่สูง และมีคุณสมบัติโดยธรรมชาติที่สำคัญเหมาะสำหรับในการนำไปใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ ของ BASF แบ่งออก ได้แก่:

● เคโอลินไฮดรัส :

ASP® 170 , ASP® 200 , ASP® 400P, ASP® G90, ASP® G92,
ASP® NC X-1, Buca®, etc.

● เคโอลินผ่านการเผา :

Mattex® PRO, MetaMax®, Satintone® 5HB, Satintone® SP-33, Satintone® W, Ultrex® HP

● เคโอลินเผาดัดแปลงผิว :

Translink® 37, Translink® 77, Translink® 445, Translink® 555

Read More