ยู-แพ็ค
U-Pack
สูตรผสมที่กำหนดเองเพื่อมอบ anti-aging โซลูชั่นในขั้นตอนเดียว

Details:

ยู-แพ็ค ยูวี- -5151
CAS No.
ยูแพ็คชนิดพิเศษใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบสี
ยู-แพ็ค ยูวี-7752W
CAS No.
เกรดเยี่ยมทั่วไปของฮินเดอร์ เอมีน ไลน์สเตบิไลเซอร์ (HALS) ใช้ในอุตสาหกรรมสีระบบน้ำ

Read More